Jakie są różnice pomiędzy betonem a cementem?

Beton i cement to dwa materiały budowlane, które kojarzą nam się przede wszystkim z konstrukcjami takimi jak budynki, mosty czy drogi. Chociaż te dwa składniki są często mylone ze sobą, istnieją istotne różnice między nimi, zarówno w zakresie ich właściwości fizycznych, jak i zastosowań. Warto zrozumieć te różnice, aby lepiej wykorzystać potencjał tych materiałów w procesie budowlanym.

Skład i produkcja

Cement to materiał sypki o właściwościach spoiwowych, który powstaje poprzez zmiażdżenie i ogrzewanie surowców takich jak wapień, glina czy żelazo. Cement to również jeden ze składników używanych do produkcji betonu – kompozytu budowlanego, który powstaje poprzez połączenie cementu z innymi materiałami, takimi jak piasek, żwir oraz woda. Właśnie ta mieszanka składników nadaje betonowi jego charakterystyczne właściwości – podobne do kamienia – gdy materiał zastyga. Wyróżniamy też różne klasy betonu, a odpowiedni ich dobór jest istotny ze względu na późniejsze zastosowanie. Jeśli chcesz nabyć beton w Brzostku, Dębicy, Tarnowie lub okolicach – zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.

Właściwości fizyczne

Chociaż zarówno beton, jak i cement są wytrzymałe na ściskanie, beton jest znacznie mocniejszy w tej kategorii niż samo spoiwo cementowe. Producenci betonu dobierają odpowiednie proporcje składników, aby uzyskać maksymalną wytrzymałość na ściskanie. Jednak pod względem wytrzymałości na rozciąganie beton jest słabszy od stali, dlatego często stosuje się stalowe pręty zbrojeniowe, które umieszczane są wewnątrz konstrukcji betonowej, by nadać jej większą wytrzymałość podczas naprężeń rozciągających.

Zastosowanie w budownictwie

Cement jest wykorzystywany jako spoiwo w różnych mieszaninach, takich jak zaprawa murarska czy tynk cementowy. Jego głównym zadaniem jest łączenie materiałów budowlanych, takich jak cegły czy kamienie, w jedną strukturę. Beton natomiast ma znacznie szersze zastosowanie w budownictwie i jest jednym z najbardziej powszechnie używanych materiałów na świecie. Dzięki swoim właściwościom i wszechstronności stosowany jest zarówno w konstrukcjach małych jak np. chodniki czy fundamenty domów, jak i dużych obiektach, takich jak mosty, tamy czy drapacze chmur.