Pustaki szalunkowe – Tarnów

Pustaki szalunkowe to popularny materiał budowlany, który łączy funkcję nośną ze szalunkiem. Są one wykorzystywane do budowy ścian fundamentowych, wewnętrznych i zewnętrznych, a także do tworzenia płyt stropowych. Podczas układania pustaków szalunkowych należy przestrzegać szeregu zasad, aby zapewnić trwałość i efektywność energetyczną konstrukcji. Z tego względu, przed przystąpieniem do układania pustaków szalunkowych należy dokonać ich właściwego doboru. Istotne jest, aby wybrać pustaki o właściwej grubości oraz odporności na obciążenia. Grubość ściany zależy od jej przeznaczenia, funkcji w budynku oraz wymogów izolacyjności termicznej. Jeżeli ściany mają pełnić funkcje nośne, warto zainwestować w pustaki szalunkowe o większych parametrach wytrzymałościowych.

Podłoże, na którym będą układane pustaki szalunkowe w Tarnowie, powinno być odpowiednio przygotowane. Należy zadbać o utwardzenie i wypoziomowanie gruntu, a następnie wykonać warstwę betonu fundamentowego. Ważne jest, aby zastosować właściwe zbrojenie stropodachu, które zapewni odpowiednią wytrzymałość konstrukcji. Zasadniczym etapem jest układanie pustaków szalunkowych. Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty technologiczne i konstrukcyjne podczas montażu. Wykonanie pierwszej warstwy ma kluczowe znaczenie dla całości konstrukcji. Pustaki powinny być ułożone na betonie fundamentowym, równolegle do siebie. Spoiny między nimi muszą być idealnie wypoziomowane oraz umocnione zaprawą murarską, aby zapewnić stabilność ściany. Ważne jest również, aby skontrolować ich pionowość i poziomość za pomocą poziomicy.